දේශීය

සජිත් නව ඇමරිකානු ජනපතිට සුබ පතයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් අභිනව අමරිකානු ජනාධිපති (තේරීපත් වූ) ජෝ බයිඩ්න් වෙත සිය සුබ පැතුම් එක්කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button