දේශීය

සිල් රෙද්දෙන් මට්ටු නොවුණු මහින්ද – සාරි බෙදිල්ලක

දහම් පාසල් ගුරුවරියන්ගේ නිල ඇඳුම් ලෙස දේශීය නිෂ්පාදිත සාරි බෙදාදීමට අග්‍රාමාත්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ 2020 වර්ෂය සඳහා බෞද්ධ දහම් පාසල් ගුරුවරියන් හට නිල ඇඳුම් ලෙස, දේශීය නිෂ්පාදකයින් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සාරි 76000ක ප්‍රමාණයක් බෙදා දීමට විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට පසුගිය සදුදා රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි. මේ සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 182.4 කි.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක බෞද්ධ දහම් පාසල් 11000 කට අධික සංඛ්‍යාවක ගුරුවරියන්
76000ක් පමණ සේවය කරනු ලබයි. දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක බෞද්ධ දහම් පාසල්වල සේවයේ නියුතු ගුරුවරියන්ට නිල ඇඳුම් ප්‍රදානය කිරීම 2004 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ. එම වැඩපිළිවෙළ තවත් පුළුල් කරමින් දේශීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීමේ නව රජයේ දැක්ම යටතේ මෙසේ දේශීය නිෂ්පාදිත සාරි දහම් පාසල් ගුරුවරියන්ට ලබාදීමට යෝජිත බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button