දේශීය

පාර්ලිමේන්තු සභාවේ අගමැතිගේ නියෝජිතයා ඇමති දේවානන්දා

පාර්ලිමේන්තු සභාවේ අගමැතිවරයා විසින් පත් කරනු ලබන නියෝජිතයා ලෙස ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා පත්කර තිබේ.

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව පාර්ලි‍මේන්තු සභාවේ සංයුතිය වෙනස්වේ.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු සභාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කථානායකවරයා, විපක්ෂ නායකවරයා ඇතුළුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරන නියෝජිතයෙකු, කථානායක විසින් පත්කරන නියෝජිතයෙකු හා විපක්ෂ නායකවරයා විසින් පත් කරන නියෝජිතයෙකුගෙන් සමන්විත වේ.

2020 මහ මැතිවරණයෙන්, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරගකොට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ, ඩග්ලස් දේවානන්දා කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු මෙන්ම ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ (ඊ.පී.ඩී.පී) නායකයා ලෙස ද කටයුතු කරයි.

වර්තමාන රජයේ එකම දෙමළ ජාතික ඇමතිවරයා ඔහුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button