විදේශීයසමාජ

මුහුණු ආවරණ පළදින්න – ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියයි

හැකි සැම විටම සමාජ දුරස්ථබාවය පවත්වා ගන්න

නිරෝගී පුද්ගලයන් හට පොදු ස්ථානවල මුහුණු ආවරණ පැලදිම ගැන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන මීට පෙර ප්‍රකාශ කර සිටියේ ලිහිල් මතයක්. ඒ මුහුණු ආවරණ පැළදීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවන බවයි.  නමුත් අද (06) නිකුත් කල නිවේදනයක කියා සිටින්නේ ” සමාජ දුරස්ථභාවය” තබා ගැනීම අසීරු කාර්යයක් බවත් , බිඳිති මඟින් බෝවීම වැළැක්වීමට මුහුණු ආවරණය මනා පිටුවහලක් වන නිසා හැකි තරම් තම ජනතාව ඒ සඳහා පොලඹවන ලෙසට රජයන්ගෙන් ඉල්ලිමක් කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button