විදේශීය

ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා අගනුවට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක්

ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා අගනුවට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙමින් තිබේ.

ශ්‍රීලංකා වේලාවෙන් අළුයම 2.00 ට පමණ ආරම්භ වූ මෙම ප්‍රහාරය මේ වන විටත් (පෙ.ව්. 4.00) වන විටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

පුවත් වාර්තාවලට අනුව මේ වන විට පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු පමණ මරුමුවට පත්ව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button