දේශීය

කලාකීර්ති එඩ්වින් ආරියදාස ශූරීන්ගේ දිවි ගමන නිමි

කලාකීර්ති එඩ්වින් ආරියදාස ශූරීන් (99) අද (22) අභවප්‍රාප්ත වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button