දේශීය

මැකෝ – සීනි කොමා වෙයි

මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ලෙස පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව එම කොමිෂන් සභාවට පත් කර ඇති අනෙක් සාමාජිකයින් වන්නේ ජයලත් රවී දිසානායක සහ පී.එච්.ජී. ප්‍රේමසිරි යන අයයි.

වර්තමාන සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාව 2015 නොවැම්බර් 13 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 බී සහ 95 (1) ව්‍යවස්ථා යටතේ පිහිටුවා ඇති අතර පාර්ලිමේන්තු, පළාත් සහ පළාත් පාලන මැතිවරණ සදහා බලප්‍රදේශ සීමා නැවත සකස් කිරීමේ යෝජනාවක් සකස් කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ධුර කාලය 2020 නොවැම්බර් 13 වන දිනෙන් අවසන් විය. මහින්ද දේශප්‍රිය, වසර 37 කට වැඩි කාලයක් මැතිවරණ කොමිසමේ සේවය කර ඇත.

මේ අතර අලුතින් පත් කරන ලද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් ඊයේ (10) නිල වශයෙන් රාජකාරි භාරගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button