දේශීය

ඇමති වාසුදේව – යළිත් පීබීට එරෙහිව අවි අමෝරයි

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කළ ඇති බව පසමින් ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර විසින් යොමුකළ්ද් ලිපියට අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර සිය විරෝධය පළ කරනවා.

පසුගියදා ජනාධිපති ලේකම් ජයසුන්දර විසින් භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල වෙත ලිපියක් යොමු කරමින්ම, මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කොට එහි සේවකයන් වෙනත් ආයතනවලට අනුයුක්ත කරන ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් වාසුදේව නානායක්කාර පෙන්වා දී ඇත්තේ අදාළ ආයතනය අගමැතිවරයා යටතේ පවතින්නක් බැවින් ඒ සම්බන්ධ තීන්දු තීරණ ගත යුත්තේ අගමැතිවරයා විසින් බවත්, එය ජනාධිපති කාර්යාලය සතු කාර්‍ය්‍ක් නොවන බවයි.

මෙම තත්ත්වය යටතේ, ජනතාවගේ දැඩි විරෝධය ආණ්ඩුව වෙත එල්ල විය හැකි බවට අනතුරු ඇගවීමක්ද නානායක්කාර විසින් සිය ලිපිය මගින් අගමැතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

ජනාධිපති ලේකම්ගේ මෙම ලිපිය, පාර්ලිමේන්තුවේදී ද දැඩි දෝෂදර්ශනයට ලක් වුණා.

ජනාධිපති ලේකම් පීබී ජයසුන්දරට එරෙහිව නඩු පවරමින්, පීබී කිසිදු රාජ්‍ය තනතුරක් දැරීමට සුදුස්සෙකු නොවන බවට අධිකරණ තීන්දුවක් ලබා ගත්තේ ද අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර විසින්ම වීම විශේෂත්වයකි. දැනට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පරණම මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා වන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ හා වාසුදේව නානායක්කාරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button