දේශපාලනදේශීය

අගමැති මහින්දට තවත් “ඇමතිධූරයක්”

ජනාධිපති ඉදිරියේ අද දිව්රුම් දෙයි

අද (01) උදෑසන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ නව, ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කැබිනට් ඇමතිවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්නා.

තොන්ඩමන් මහතාගේ අභාවයෙන් පසුව හිස් වූ කැබිනට් ඇමති ධූරය මෙලෙස  අගමැතිි බාර වූ අතර ජනාධිපති ලේකම් පී.බි. ජයසුන්දරද මේ සඳහා එක්ව සිටියා.

 

 

 

source: PMD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button