දේශපාලන

“හොරු නැතැයි කියන” නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේය.

ඒ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල්, ආර්ථික කටයුතු, බුද්ධ ශාසන, සංස්කෘතික කටයුතු, ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන හා නිවාස අමාත්‍ය වරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර,

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අධිකරණ, මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේය.

ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් දිවුරුම් දුන්නේ ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ධුරයේයි.

විදේශ කටයුතු, නිපුණතා සංවර්ධන හා රැකී රක්ෂා හා කම්කරු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

ඩග්ලස් දේවානන්ද ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ධුරයේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සමාජ ආරක්ෂන හා සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි ය.

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.

කෘෂිකර්ම, අභ්‍යන්තර වෙළඳ, පාරිභෝගික කටයුතු, වාරිමාර්ග, ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුුරුම් දුන්නේ චමල් රාජපක්ෂ යි.

ඩලස් අලහප්පෙරුම අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුුරුම් දෙනු ලැබුවා.

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මාර්ග, මහා මාර්ග හා වරාය කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

කුඩා හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා සැපයුම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ විමල් වීරවංශ යි.

මහින්ද අමරවීර මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු දුන්නේය.

තිරසර හා වනජීවී, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන ඇමති ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන යි.

වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ වැවිලි කර්මාන්ත, අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

ප්‍රසන්න රණතුංග කාර්මික අපනයන, ආයොජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

මීට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පත්කිරීම සඳුදා දිනයේදී සිදුකරන බව ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එහිදී සඳහන් කර සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button