දේශපාලන

විජයකලා, මැතිවරණයට යාපනයේ තාප්ප වනසයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට තරග කරන හිටපු ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන් විසින් සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සඳහා යාපනයේ අලංකාර කල තාප්ප බොහොමයක පෝස්ටර් අලවා, ඒවා ඉදිරිපස සිට ඡායාරූපද ගෙන ඇත.

නමුත් ඒ පිළිබඳව එම ප්‍රදේශයේ පරිසර සංවිධාන විසින් විජයකලා මහේෂ්වරන්ට ඔවුන්ගේ විරෝධය දක්වා ඇත.

මේ පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය තුළද දැඩි විවේචන සහ විරෝධතා පළවී තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button