දේශීය

ටියුෂන් තහනම් කරයිද?

පෝය දිනවල සහ ඉරිදා දිනවල සවස 2.00 දක්වා කාලය තුළ උපකාරක පංති පැවැත්වීම තහනම් කිරීමට සියලුම ආගම් නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරුන් එක්ව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන බව බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව සකස් කිරීමේ කටයුතු සිදුවන බවත්, එය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර අවශ්‍ය නීති සකස් කරන බවයි.

මීට අමතරව දහම් පාසල් සහතිකයට උසස් පෙළ විභාගයේදී, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී සහ පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී ලකුණු 10 බැගින් ලබාදීම පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවද ඊයේ (02) දින පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button