දේශීය

කේවිඩ් සිසුරු භූමදානයට අදාල රෙගුලාසි නිකුත් කරයි

කොවිඩ් -19 ආසාදනයෙන් මිය යන අයගේ සිරුරු භූමදානය කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර ඇත.

අද (3) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button