දේශීය

කොරෝනා හැදුණු හිටපු කතානායක IDH-ICU වෙත

හිටපු කතානායක වි.ජ.මූ ලොකුබණ්ඩාර අයි ඩී එච් රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇත.

හිටපු කතානායකවරයකු වූ වි.ජ.මු ලොකු බණ්ඩාරට කොවිඩ් ආසාදිත වීම නිසා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලට ඇතුළත් කර පසුව වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා පසුගිය 03 වන දා ප්‍රධානපෙළේ පෞද්ගලික රෝහලකට යොමුකර තිබුණා.

අනතුරුව හිටපු කතානායක වි.ජ.මූ ලොකුබණ්ඩාර අයි.ඩී.එච් රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරනවා.

ඔහු මේ වන විට අයි ඩී එච් රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන බව රජයේ ආරංචි මගින් සනාථ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button