දේශීය

මේ වැඩේ කරන්න එපා

ලෝකයෙන් අතිශය බහුතරයක් ජනතාව දැන් මාස 10 ක් තිස්සේ මුහුණු ආවරණ පළදිනවා. ඒවාගෙන් වැඩිහරියක් සර්ජිකල් මාස්ක්.

මේ ෆේස්මාස්ක්වලට අවසානයේ අත්වන ඉරණම තමයි පරිසරයට බැහැර කරන එක. එක්කෝ, විධිමත් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔහේ වීසි කරලා දාන එක. මේ වෙනකොට විධිමත්ව බැහැර කිරීම වගේම ඔහේ පරිසරයට මුදා හරින ෆේස්මාස්ක් ප්‍රමාණය ද මිලියන ගණනක්.

සර්ජිකල් මාස්ක් එකක් පරිසරයේ දිරලා යන්න අවුරුදු 450 ක් ගතවෙන බව ප්ලාස්ටික් විශේෂඥයින් කියනවා. අපි දවසකට වීසි කරන්නේ එක මාස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත්, අපි වගේම හිතන තවත් මිලියන් ගණනක් මිනිස්සු ඒ වැඩේම කළොත් මොකද වෙන්නේ.

ඒ නිසා කරුණාකරලා මේ වැඩේ කරන්න එපා. පාවිච්චි කරන මාස්ක්, වෙන් කරලා විධිමත් විදිහට බැහැර කරන්න. ඔබේ ජීවිතේ බේරාගන්න එක ගැන විතරක් නෙවෙයි, පරිසරය රැක ගන්න එක ගැනත් කල්පනා කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button