දේශීය

චම්පික හෙළ උරුමයෙන් ඉවත් වෙයි

ජාතික හෙළ උරුමයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක, ජාතික හෙළ උරුමයෙන් ඉවත්ව තිබෙනවා.

ජාතික හෙළ උරුමයේ ආරම්භක සාමාජිකයකු වන චම්පික රණවක, මේ වන විට සමගි ජන බලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button