දේශීය

අලුත්කඩේ අලුත් මූණු

අභියාචණාධිපකරණය සදහා පත් කිරීම සදහා ජනාධිපතිවරයා විසින් යෝජනා කරනු ලබන පුද්ගලයින්ගේ නාමලේඛනයක් මේ වන විටත් ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තු සභාව වෙත යවා තිබේ.

ඒ එහි සභාපති මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබූ ලිපියක් මගිනි.

මෙම ලේඛනයට අනුව නම් 14 ක් ඇතුළත් වන ඉන් දස දෙනෙකු මේ වන විටත් මහාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් ලෙස කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ය. ඒ අතරට විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් ද ඇතුළත් වීම විශේෂත්වයකි.

කෙසේ නමුත්, ඉතිරි සිව් දෙනාගෙන් දෙදෙනෙක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හා දෙනෙක් පුද්ගලික නීතිඥයින් අතරින් නම් කර යවා තිබේ. එසේ නම් යවා ඇති පුද්ගලික නීතීඥයින් දෙදෙනා වන්නේ එන්.පී. ඉද්දවෙල හා නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නීතීඥ සම්පත් මෙන්ඩිස් යන නීතීඥවරුන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button