දේශීය

පාසල් නොවැම්බර් 23 ඇරඹේ

බස්නාහිර පළාතේ හා හුදෙකළා කර ඇති ප්‍රදේශවල පාසල් හැර සෙසු පළාත්වල පාසල් ලබන 23 වෙනිදා විවෘත කෙරේ.

එසේ ඇරඹෙන්නේ 6 සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා වූ පාසල් පමණක් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button