දේශීය

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ මැදමුලනට හදිසියේම වෙනම පිවිසුම් දොරටුවක් ඉදිකරයි

මේ මස 23 වෙනිදා විවෘත කිරීමට නියමිත දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ හම්බන්තොට කොටසෙහි මැදමුලන ප්‍රදේශයට හදිසියේම පිවිසුම් දොරටුවක් ඉදිකරමින් පවතී. බැදිගම මංසන්දියෙන් මෙම පිවිසුම් දොරටුව සකස් කර ඇති අතර ඒ සඳහා කෝටි ගණනක අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුව ඇත.

මාර්ග සැලසුමේ පෙර තිබී නැති මෙම දොරටුව දින තුනක් ඇතුළත ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය බැවින් ප්‍රවේශපත් නිකුත් කිරීමට කන්ටේනර් පෙට්ටි දෙකක් යොදාගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

සබැඳි ලිපි

Back to top button