දේශීය

එළවළු මිල සියයට 400කින් ඉහලට

ගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ එළවළු මිල සියයට හාරසියයකින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බව, දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට සම්බන්ධ වෙළද සංගමය පවසයි.

මෙම මිල වැඩිවීම ඉදිරි මාස දෙක තුළ දී ද මේ ලෙසම පැවතීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button