දේශපාලන

ජනාධිපතිවරණය මළවුන්ගෙ මාසෙ 16

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ නව ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත්කර ගැනීමේ මැතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වනදා පැවැත්වෙන බව වාර්තා වෙනවා.

ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය අද රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ජනාධිපතිවරණයට නාමයෝජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝම්බර් මස 7 වනදා සිදුවනු ඇතැයි අනාවරණය වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

සබැඳි ලිපි

Back to top button