දේශීය

වියලි කාලගුණය අවසන් කරමින් මධ්‍යම කඳුකරයට තද වැසි

පුරා මාස තුනකට අධික කාලයක් වියලි කාලගුණ තත්වය අවසන් කරමින් ඊයේ පස්වරුවේ මධ්‍යම කඳුකරයට ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාවක් ඇද හැලුනා.

වටවල, හැටන් සහ බොගවන්තලව යන නගර වලට විශාල වර්ශාපතනයක් ලැබී තිබුනා.


චමත් කාවින්ද
ජනයුගය – හැටන් වාර්තාකරු

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close