දේශීය

ආණ්ඩුව යළි බැනුම් අසන කාබන් බදු කුවිතාන්සිය

පසුගිය සමයේ වඩාත් කතාබහට ලක්වූ වාහනවලින් අය කරනු ලබන කාබන් බද්ද අය කළ රිසිට් පතක් සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් යලිත් මේ දිනවල කාබන් බද්ද පිළිබඳ විවේචනයන් වර්ධනය වී තිබේ.

මෙලෙස බද්ද අයකොට ඇත්තේ JR-1653 අංකය දරණ ලොරි රථයෙනි. ඉකුත් 18දා නිකුත් කළ කුවිතාන්සියකට අනුව එම ලොරි රථයෙන් අයකොට ඇති කාබන් බද්ද රුපියල් 12330කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button