දේශීය

සේනාට කැලැන්ඩරයක්

සේනා දළඹුවාගේ රුව සහිත දින දර්ශනයක් මේ වසර සඳහා නිකුත් කර තිබෙනවා.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව එය ගොවීන් දැනුවත් කිරීමේ අරමුණෙන් බෙදා දීමට නියමිතයි. සේනා දළඹුවාගේ ජීවන චක්‍රය, දළඹුවාගෙන් වගාවන්ට සිදුවන හානිය ආදී කරුණු ඇතුළත් කර එය මුද්‍රණය කර තිබෙනවා. දළඹු වසංගතය මර්දනය කිරීම සඳහා හඳුන්වා දී ඇති කෙටි දුරකථන අංක මෙන්ම උපදෙස් රැසක් ද එහි අන්තර්ගතයි.

විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් ඇතුළු කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යාපන ලබන පිරිස් හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් මගින් දළඹු උවදුර පිළිබඳ ගොවීන් දැනුවත් කිරීම ද අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. සේනා දළඹුවා පළමුව හමුවී ඇත්තේ අමෙරිකාවෙන්. පසුව සේනා දළඹුවා වසර 02ක කාලයක් තුළ මුළු අප්‍රිකාවේම පැතිරී තිබෙනවා.

අනතුරුව ඉන්දියාවට පැමිණි මෙම දළඹුවා ඊසාන දිග සුළඟින් ලංකාවට පැමිණ ඇති බවයි කෘෂිකර්ම ආමාත්‍යාංශය පවසන්නේ. සේනා දළඹුවාගේ ජීවිත කාලය දින 30ක්. දළඹුවාට එක් රැයක දී සුළඟේ ආධාරයෙන් කිලෝමීටර 100ක දුරක් ගමන් කළ හැකියි. බඩඉරිඟු සේනා දළඹුවාගේ ප්‍රධාන ආහාරයයි. මෙම දළඹුවාට එකවර බිත්තර 1,500ක් දැමීමේ හැකියාව ද පවතිනවා. සේනා දළඹු ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා පරීක්ෂණ රැසක් මේ වන විට රජයේ මැදිහත්වීමෙන් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button