දේශපාලන

“තාමත් අගමැති රනිල්මයි”

- එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් ජී පෙරේරා

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ලෙස දිවුරුම් දීම ව්‍යවස්ථා විරෝධී බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් ජී පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ව්‍යවස්ථාව අනුව ඉවත් කළ නොහැකි බවයි.

එම නිසා ඔහු අගමැති ලෙස කටයුතු කරන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

සබැඳි ලිපි

Back to top button