දේශීය

ඩයනාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන අහෝසියි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩයනා ගමගේගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටවන බව සමගි ජන බලවේගය නිවේදනය කරයි.

එහි නායක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් ඩයනා ගමගේ වෙත ලිපියක් යවමින් ඒ බව දන්වා තිබේ.

මේ අනුව, යම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු තමන් තේරී පත්වූ පක්ෂයෙන් ඉල්ලා අස්වුණු විටක දී හෝ නෙරපණු ලැබූ විට දී ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසුන ද අහිමි වේ.

පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් යොමුකළ ලිපිය පහත පරිදි වේ;

ඩයනා ගමගේ මහත්මිය (පා.ම),
නො 537/21,
“කන්ට්‍රි ග්ලේඩ් බංගලාව”,
අමරගොඩ පාර,
පොතුඅරාව,
හෝකන්දර උතුර.
2020.11.12.
මහත්මියණි,

සමගි ජන බලවේගය ව්‍යවස්ථාවේ 15 I ( ඇ) වගන්තිය යටතේ මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව සමගි ජන බලවේගය පක්‍ෂ සාමාජිකත්වය තහනම් කිරීම.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරක්‍ෂිත කිරීම සඳහාත්, ඒකාධිපතිවාදය පරාජය කිරීම සඳහාත්, පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වු 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරමින් එකී පනත් කෙටුම්පත පරාජය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමට සමගි ජන බලවේගය ප්‍රමුඛ සන්ධානගත සියළු පක්ෂවල මන්ත්‍රි කණ්ඩායම විසින් 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදි. ඒ අනුව එකී ඒකමතික තීරණය ප්‍රකාරව කටයුතු කරන ලෙසට විපක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක තුමා විසින් “ත්‍රිත්ව ඉරි විධානයක්” ද නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදි.

එහෙත් 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අදාළව පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවනවර හා තෙවනවර ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදී, සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ එකී ඒකමතික තීරණයද, ඒ අනුව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද ත්‍රිත්ව ඉරි විධානයද උල්ලංඝණය කරමින් සහ/හෝ ඊට අකීකරුව සහ/හෝ ඒවාට අවනත නොවී 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව ඔබ විසින් කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් ඉතා පහසුවෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයට විනාශකාරී 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගැනීමට හැකි විය. ඒ අනුව ඔබ විසින් 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විසින් ගන්නා තීරණය ද, ඒ අනුව කටයුතු කරන ලෙසට විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් දෙන ලද එකී විධානයන්ට ද එරෙහිව සහ/හෝ අවනත නොවී සහ/හෝ ඒවා උල්ලංඝණය කරමින් බරපතල ලෙස පක්ෂයේ විනය කඩකිරීමක් සිදු කොට ඇත.

ඒ අනුව සමගි ජන බලවේගය පක්‍ෂයේ කීර්ති නාමය හෝ යහපැවැත්ම හා උන්නතිය තකා ඔබගේ පක්‍ෂ සාමාජිකත්වය තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය බව මා තීරණය කළ අතර, ඒ අනුව ඔබගේ සමගි ජන බලවේගය පක්‍ෂයේ සාමාජිකත්වය සමගි ජන බලවේගය පක්‍ෂ ව්‍යවස්ථාවේ 15 I (ඇ) වගන්තිය යටතේ මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව වහාම තහනම් කරන බව මෙයින් දැනුම් දෙමි.

15 I (ඇ) – පක්‍ෂයේ කීර්ති නාමයට හෝ යහපැවැත්මට හා උන්නතිය තකා අවශ්‍ය නම් සාමාජිකයෙකුගේ සාමාජිකත්වය තහනම් කිරීමටත්, සංවිධානයක් නම් එහි වැඩකටයුතු තහනම් කිරීමටත් පක්ෂයේ සභාපතිවරයාට බලය ඇත.
තවද එකී ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව මා විසින් ඔබගේ පක්‍ෂ සාමාජිකත්වය තහනම් කිරීම පිළිබඳව මධ්‍යම කාරක සභාවට වාර්තා කරන බවත්, එසේ වාර්තා කළ පසු එකී ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් අදාළ විනය කටයුතු ආරම්භ කරනු ඇති බවත්, ඔබට වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙමි.
මෙයට ,

සජිත් ප්‍රේමදාස (පා.ම),
විපක්ෂ නායක,
සමගි ජන බලවේගය සභාපති
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button