දේශපාලන

ජනාධිපතිගේ නිදහස් දින කතාවට මංගලගේ ඇගයීමක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අද (04) නිදහස් දින උත්සවයේදී කළ කතාව අගයමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර Twitter සටහනක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම සටහනෙහි, ජනාධිපතිවරයා විශිෂ්ට කතාවක් කළ බවත් කතාව මෙන් වැඩ ද කළ යුතු බවත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඔහු නිකුත් කළ Twitter සටහන පහතින්.

“ජනාධිපතිවරයා අද විශිෂ්ට කතාවක් කළා. දැන් ඔහු කතාව වගේම වැඩ ද කළ යුතුයි. ශක්තිමත් නායකයකු යනු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුළ දුෂ්කර තීරණ ගනිමින් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලයෙකි.

1948 නිදහස ලැබීමෙන් පසු අපි ආ මගේදී අපේ අර්ථවත් නායකයන් ඉතා හොඳ කතා කළා. දැන් වැඩ කරන්න කාලය ඇවිත්”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button