සමාජ

2020 මුල් සති දෙක තුළ පමණක් ස්ත්‍රී දූෂණ 142යි, බරපතළ ලිංගික අපයෝජන 42යි, ළමා අපයෝජන 54යි

2020 ජනවාරි 01 වනදා සිට 15 වනදා අතර කාලය තුළ පමණක් ස්ත්‍රී දූෂණ 142ක් ද බරපතළ ලිංගික අපයෝජන 42ක් ද ළමා අපයෝජන 54ක් ද වාර්තා වී ඇති බව ඊයේ (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය විය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානයේ යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මේ බව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

සබැඳි ලිපි

Back to top button