දේශීය

විපක්ෂය ඉබ්බාගෙන් පිහාටු ඉල්ලයි

පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ භාෂණයේ නිදහස තහවුරු කරන ලෙසට වන පෙත්සමත්, විපක්ෂ පාර්ලිමෙන්තු කණ්ඩායම අද (13) කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන වෙත භාර දීමට කටයුතු කළා.

එකී පෙත්සමෙන් අවධානය යොමු කර ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමෙන්තුව තුළ දක්වන අදහස් සම්බන්ධයෙන් ඉන් පිටත දී සිදුවන තර්ජන සම්බන්ධයෙනි.

මීට ආසන්නම සිදුවීම වාර්තා වුණේ මන්ත්‍රි හරීන් ප්‍රනාන්දුගේ අදහස් දැක්වීමක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රාජපක්ෂ විසින් කරනු ලැබූ කතාවකි.

කෙසේ නමුත්, කතානායකවරයා පසුගිය කාලපරිච්ඡේදයේ දී කටයුතු කළ ආකාරය හා සැසදීමේ ඔහුගෙන් යුක්තිය ඉල්ලා කෙරෙන උත්සාහය නිශ්ඵල එකක් වනු ඇතැයි දේශපාලන විචාරකයෝ පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button