දේශීය

ජයලත් මනෝරත්න නම් මහා කලාකරුවා නික්ම ගියේය

දැවෙමින් නිවෙන තරුවල දුක අසාගෙන
පොඩි උන් අඬන විට කිරිපැණි බෙදාගෙන
අප හදවතේ ඇති මතකය වඩාගෙන
බැසයන තුරුම දුටුවා සඳ හිනාවෙන


ඉලක්ෂ ජයවර්ධන

 

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close